SU’ya DOKUNMAK

Kentlinin su ile kurduğu ilişkiyi yeniden tariflemek alana dair üretilen fikrin temelini oluşturur. Kıyı kullanımlarını arttırarak ve çeşitlendirerek kıyının kentliler tarafından yoğun bir şekilde kullanımını sağlamak hedeflenmiştir.

Baraj gölünün sadece görsel bir değer olmaktan çıkarılıp aynı zamanda aktiviteler ile zenginleştirilmiş bir kentsel ölçekte bir odağa dönüştürülmesi amaçlanmıştır.
Kentlinin su ile buluşmasının önündeki en temel engelin değişken kıyı çizgisi olduğu söylenebilir. Mevsimsel olarak su seviyesindeki değişiklik kentlinin su ile arasındaki fiziksel engelin değişkenlik göstermesine neden olur. Değişken su seviyesi nedeniyle kentliden uzaklaşan kıyı çizgisinin suyun kotunun sabitlenmesi ile yeniden belirlenmesi ve kentlinin suya dokunması amaçlanmıştır. Kıyı ve su ilişkisini yeniden tariflemek için suya uzanan ve kentlinin suya dokunmasına aracılık eden kentsel strüktürler planlanmıştır.
Bir tramvay sistemi oluşturarak ulaşım noktaları arasında ilişki kurmak ve önerilen kentsel mekanların erişilebilirliğinin kolaylaştırılması ana hedeflerden biri olarak alınmıştır. Tramvay sistemi alan içerisindeki odak noktalarını ve çeşitli kullanımları birbirine bağlamanın yanında kentli için yeni bir kent içi ulaşım deneyimi olacaktır. Bununla birlikte yarışma alanındaki araç sayısının azaltılması hedeflenmiştir. Alanın doğusunda önerilecek bir açaık/kapalı otopark ile araçların sahil şeridini yoğun kullanmaması teşvik edilebilir.
KESİTLER
Doğal çevrenin ve ekolojisinin korunması ve sürdürülmesi adına mevcut kıyı dokusunun doğallığının olabildiğine korunması ve su-kıyı birleşiminde önerilen yeşil ile yeni doğal yaşam alanlarının oluşabilmesi hedeflenmiştir.
Yıl: 2014
Yer: Adana, Türkiye
İşveren: AGİAD
Program: Yat Limanı, Master Plan, Rekreasyon
Toplam Alan: 350.000 m²
Statü: Davetli Yarışma Katılım
Proje Ekibi: Fatih Yavuz, Emre Şavural, Ramazan Avcı, Seden Cinasal, Betül Dönmez

SCRA ile birlikte
MEB AĞRI EĞİTİM KAMPÜSÜ
ODTU TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ İNOVASYON BİNASI
GÖKÇEADA LİSESİ
FOLKART TIME II
İZKA
EN / TR
FREA | Projeler | ADANA MARINA PORT / EKOLOJİK ÇEKİM MERKEZİ, Kentlinin su ile kurduğu ilişkiyi yeniden tariflemek alana dair üretilen fikrin temelini oluşturur. Kıyı kullanımlarını arttırarak ve çeşitlendirerek kıyının kentliler tarafından yoğun bir şekilde kullanımını sağlamak hedeflenmiştir., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural