Oldukça dik bir eğim üzerinde yer alan arazide, en uygun yerleşim biçimine ulaşmak adına, eğime ters / zıt bir yönde, çevre binalara göre fazla yükselmeyen bir yerleşim tercih edilmiştir.
Eğimli araziyi farklı kotlarda teraslandırarak, kullanıcılara birbirinden farklı mekânları kullanma fırsatı sunar. Küçük bir arazi içerisinde büyük kapsamlı bir program barındıran yapı, elverişli bir yerleşke adına katmanlaşarak program dağılımını sağlar. En üst katman olan eğitim bloğu, yer altındaki katman ise teknik ve servis birimleridir. Bu iki katman arasında tüm ortak aktivitelerin ve sosyal mekanların yer aldığı sürekli bir “boşluk” yaratılmıştır. Bu aynı zamanda korunaklı bir mekan arayışının yanında sosyal mekanların çevresi ile bütünleşebilmesi ikilemine de cevap vermektedir
KENTLE İLİŞKİ

Yapının mevcut durumunda göze çarpan mekanların parçalanmış ve birbirinden kopuk oluşu durumu öğrenciler için sıkışık ve verimsiz bir dış alan kullanımı sunmaktaydı. Arazinin yakın çevresindeki yoğun kentsel kullanıma sahip alanlar ile ilişkisinin gözden geçirilmesi ve okul fonksiyonunun gereksinim duyduğu korunaklı açık alan yaratma isteği, yapının içe dönük bir avlu etrafında kurgulanması ile ele alınmıştır. Bu mekansal kurgu öğrenciler için korunaklı, sessiz ve güvenli bir iç avlu sunarken, zemin katta yer alan ortak ve kamusal fonksiyonlar ile de kent ile kontrollü bir ilişki kurulması hedeflenmiştir. 
Mevcut parkın düzenlenmesi konusunda eğrisel geometriler içinde aktivite ve rekreasyon alanları oluşturulmuştur. Büyük müdahaleler yerine mevcut kotların kısmi olarak önerilen aktiviteye göre yeniden oluşturulması ile yeşil alan kimliğinin korunması amaçlanır. Yapının konumlandığı noktanın avantajını da kullanarak yeşil alan Araştırma Merkezinin etrafını sarar. Parkın içindeki akitivite alanları aynı zamanda korunan mevcut ağaçların yeniden tanımlanması işlevini de üstlenir.
VAZİYET PLANI
PLANLAR
KESİTLER
GÖRÜNÜŞLER
SOSYAL HAYAT

Proje, bir okulun sadece öğrencilere hizmet amaçlı değil aynı zamanda toplumsal gelişim için de ortam sağlayabileceğini gösterirken, kullanıcı ve çevresi için kültürel ve sosyal bir öğe olmayı da hedeflemektedir. Okul saatleri dışında da hizmet verebilen “sosyal aks” ortak yapılan derslerin ve aktivitelerin, açık, yarı açık ve kapalı alanlarda da yapılabilmesine fırsat yaratır.   
Yıl: 2011

Yer: İstanbul, Türkiyeİşveren: Şişli Belediyesi

Program: EğitimToplam Alan: 20.000 m²

Statü:  Ulusal Yarışma, Satınalma ödülü

Proje Ekibi: Fatih Yavuz, Emre Şavural, Hasan Okan Çetin, Olsi Kafeja, Gökçe Ersel, Öznur Yıldız, Cenk Erkoçoğlu Danışmanlar: Selim İtez (İnşaat Müh.), Orhan Murat Gürson (Makine Müh.), Birkan Yüksek (Elektrik Müh.)
SMAG ile birlikte
BANGLADEŞ BÜYÜKELÇİLİK BİNASI
FOLKART TIME II
İZKA
KARA HARP OKULU SAVUNMA SPORLARI MERKEZİ
ANKARA GÜNEYKENT KOPARAN MASTER PLAN
EN / TR
FREA | Projeler | ŞİŞLİ LİSESİ, FREA, Fatih Yavuz ve Emre Şavural tarafından 2013 yılında Ankara'da kuruldu. FREA, 2003-2013 yılları arasındaki onbir41 deneyiminden sonra taze fikirler arayışına yoğunlaşmış bir tasarım ofisi olmayı hedefler. Genç ve yenilikçi bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisi olarak her yeni probleme taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural