Folkart Time-2 projesinin tasarım sürecinde arazinin kentsel potansiyellerinin farkında olarak yeşil alanlarının sürekliliğini sağlamak ve konut alanları ile ilişkisini güçlendirerek iklimsel veriler ışığında bütünleşik bir yaşam kurgusunun araştırılması odak noktası olarak özetlenebilir. Yapımına devam eden Folkart Time projesinden farklı olarak konut programının ağırlıklı olduğu bir tasarım kurgusunda Konut Avlusunun çevresel etkilere karşı yeni bir yaşam alanı olarak ele alınması temel başlangıç noktasını oluşturur.
KESİTLER
PLANLAR
Yer: İzmir
İşveren: Folkart Yapı Sanayi Tic. A.Ş.
Program: Karma Kullanım (Konut, Ticaret)
Tür: Davetli Yarışma
Toplam Alanı: 112.000 m²
Ekip: Seden Cinasal, Ramazan Avcı,Emre Şavural, Fatih Yavuz, Baran Ekinci, İbrahim Yavuz

SCRA ile birlikte
TROYA MÜZESİ
ARBOREAL* /  ZONGULDAK BÖLÜKLÜ YAYLASI - REHABİLİTASYON MERKEZİ
MEB AĞRI EĞİTİM KAMPÜSÜ
ODTU TEKNOKENT BİLİŞİM İNOVASYON MERKEZİ
ODTU TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ İNOVASYON BİNASI
EN / TR
FREA | Projeler | FOLKART TIME II, Folkart Time-2 projesinin tasarım sürecinde arazinin kentsel potansiyellerinin farkında olarak yeşil alanlarının sürekliliğini sağlamak ve konut alanları ile ilişkisini güçlendirerek iklimsel veriler ışığında bütünleşik bir yaşam kurgusunun araştırılması odak noktası olarak özetlenebilir. Yapımına devam eden Folkart Time projesinden farklı olarak konut programının ağırlıklı olduğu bir tasarım kurgusunda Konut Avlusunun çevresel etkilere karşı yeni bir yaşam alanı olarak ele alınması temel başlangıç noktasını oluşturur., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural