SÜPERBLOK

Öneri tasarım SÜPERBLOK kent avluları yaratarak arazinin karşılıklı çeperlerine dokunarak kent ile maksimum ilişkide olmayı amaçlar. Kendi içine kapalı bir dünya yerine kente sarılmaya ve dokunmaya çalışan bir yerleşim benimsenmiştir.SÜPERBLOK kent yaşamına katalizör etkisi yaratarak yeşil alanlarını kentliyle paylaşmaktan sakınmaz. Tasarım alanının merkezinde yeralan okul ve camiyi sarmayalarak işe başlar; bu aynı zamanda yoğun yapılaşmanın kent ve yeşil alan ile olan dengesini kurar. Cadde boyunca oluşturulan ticari birimleri insan ölçeğinden uzaklaştırmadan suyla buluşturur. Avlular da kendi içine kapalı olmasın diye zeminde boşluklarını oluşturur. Konut blokları girişlerini avlu çeperlerinden alır. SÜPERBLOK çift yüklü bir plan organizasyonuna sahiptir; bu zamanda konutların avlularla olan ilişkisini sürekli kılar. Esnek konut planları sayesinde farklı konut tipleri  oluşturmak olanaklı olmuştur. 2-9 kat arasında çoğunlukla  115m2 3+1 konutlar yer alır. Plan düzlemindeki esneklik bloğun cephe dilinin de esnek bir kurguda tasarlanabilmesini kolaylaştırmıştır. Cephe kaplama malzemesi olarak prekast cephe  elemanları önerilmiştir. Ortalarında yaratılan akışkan çizgilerle oluşturulmuş rekreatif alanlar kuzey güney boyunca bağlanırken SÜPERBLOK bu geçişlere de izin verir. Bu geçiş kesintiye uğramadan arazinin güneyinden geçen Sarıçay’a dek uzanır. Hem doğu-batı yönünde hem de kuzey-güney yönündeki bu geçişler ile konut alanın kent ile etkileşimi artar.
Zeminde Tuğsavul Cadesi boyunca yerleşen iki katlı ticari birimlerin daha çok insan ölçeğinde olması, kentlinin kapalı bir kutu yerine cadde ve kent hayatına katılması amaçlanmıştır. Çeşitli ölçeklerdeki ticari birimlerin esnek bir kurguda planlanması zaman içinde farklı ölçeklerdeki mekanlara dönüşebilmesini olanaklı kılar. Sosyal birimlerin de zeminde yer alması düşünülmüştür. Özellikle mevcut okul ve caminin yer aldığı avlu çeperlerinde sosyal mekanlar tasarlanarak konut sakinleri dışında kentlinin de katılımının sağlanması hedeflenmiştir.
Yeşil alan miktarının eski yerleşime göre artırılmıştır. Mevcut durumda arazinin yüzey alanına oranla %20 olan yeşil alan önerimizde %40 üzerine çıkarılmıştır. Farklı kullanıcı profilleri için donatılmış ve kent ölçeğinde tasarlanmış açık alanlar sistemi yaya promenadı ile birbirine bağlanır. Konut blokları için otopark ihtiyacı arazinin 30 Ağustos Caddesi tarafında kısmı bir bodrum kat çözümlenmiş, arazinin çeperlerinde de açık otoparklar oluşturulmuştur.
Superblok doğu-batı yönünde aksında yükselir, Tuğsavul ve 30 Ağustos Caddelerinde ise insan ölçeğinden uzaklaşmamak için alçalır. Yükseklik farklarındaki farklılaşma aynı zamanda programda istenen 866 konutun da sınırıdır. Bu seviye aynı zamanda oluşturulan çatı terasları ile ve malzeme farklılğı ile de vurgulanır. Üst kısımda yer alan konutlarda ise çeşitlilik artar. Yüksek kollar arasında en darı 66 m olan açık alanlar ile konutlar için geniş bir bakış derinliği sağlar. Aynı zamanda üst kütleler geri çekilerek manzara derinliğinin artırılması hedeflenir.
VAZİYET PLANI
PLANLAR
CEPHELER
KESİTLER
Yıl: 2014

Yer: Çanakkale, Türkiye

İşveren: Çanakkale İl Özel İdaresi

Program: Konut, Kentsel Tasarım

Toplam Alan: 206.000 m²

Statü:  Ulusal Yarışma Katılım

Proje Ekibi: Emre Şavural, Fatih Yavuz, Ramazan Avcı, Seden Cinasal, Yücel Hüseyin Sala

Danışmanlar: Zafer Kınacı (İnşaat Müh.), Zafer Batmaz (Şehir Plancısı), Elvan Ender (Peyzaj Mimarı)
SCRA ile birlikte
FOLKART TIME II
OLİVELO
İZKA
ARGOS KAYAK OTELİ
BİR ŞEHİR KURMAK: ANKARA 1923-1933
EN / TR
FREA | Projeler | ÇANAKKALE BELEDİYESİ SOSYAL KONUTLAR YARIŞMASI, Öneri tasarım SÜPERBLOK kent avluları yaratarak arazinin karşılıklı çeperlerine dokunarak kent ile maksimum ilişkide olmayı amaçlar. Kendi içine kapalı bir dünya yerine kente sarılmaya ve dokunmaya çalışan bir yerleşim benimsenmiştir., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural