ARA MEKAN

Aynı anda hem karanlıkta hem de aydınlıktaysak açıklanamaz olanla karşı karşıyayız demektir.-- Samuel Beckett

Üzerinde kurulmuş olan Alan Kontrolünden dolayı Arazi, kent ve kentli için koca bir HİÇ, bir BOŞLUK’tur. Fiziksel yerine kavramsal bir BOŞLUK olarak tarif edilebilen bu kent parçasının yeniden kente kazandırılması ve bulunduğu bölgeiçin HİÇ’likten Yaşmsal anlamda ÇOK’luğa dönüşmesi amaçlanmıştır. Kent için fiziksel bir boşluk tasarlanması için alan kontrolü yeniden biçimlendirildi, kamusal ve özel mekan arasındaki sınır bulanık hale getirildi. Bu bağlamda yaratılan boşluk aynı zamanda bir Kentsel Yoğunlaştırıcı ve Dönüştürücü olarak ele alındı.*
VAZİYET PLANI
PLANLAR
Yapıda açıklık, şeffaflık ve modernlik kavramlarının ön plana çıkarılması amaçlandı; Geçirgenlik ve Süreklilik ise esas alındı.İhtiyaç programı çözümlenirken kente sunulması gereken boşluk problemin dert edilen kısmını oluşturdu. Cumhuriyet Bulvarı’nı tarifleyen yapı çeperlerinin sürekliliği için cephe ofis katlarında DOLU, Bulvar kotunda ise BOŞ’tur.
Boşluk Kentli için bir PODYUM’dur esasında; üzerine kentsel yaşamın yayıldığı davetkar ve devingen bir mekandır. Yapının ve mekanlarının kentli ile etkileşimini artırmak projenin temel girdilerinden biri olarak alındı. Bulvar kotuna uzanan eğimli yüzey bizi PODYUM’a çıkaracak ve aynı anda boşluğu yaşatacak. Boşluk yatayda olduğu gibi dikeyde de süreklidir. Bu sayede ofisler doğal hava ile buluşur ve ışığın dolması ile boşluğun tarifi kuvvetlenir. Boşluğu tarifleyen yüzeyler ayrıca Kırmızı renk ile vurgulanmıştır; PODYUM yüzeyi de tümüyle kırmızıdır. İZKA birimleri ve Girişimcilik Merkezi girişlerini PODYUM üzerinden alır. PODYUM’un alt kotu ise 1346 sokağa bakan cephesi ile kamusal kullanım çeperini oluşturur.
KESİTLER
GÖRÜNÜŞLER
Yıl: 2013
Yer: İzmir, Türkiye
İşveren: İzmir Kalkınma Ajansı
Program: Ofis, Yönetim
Toplam Alan: 8.500 m²
Statü: Ulusal Yarışma Katılım
Proje Ekibi: Emre Şavural, Fatih Yavuz, Ramazan Avcı, Seden Cinasal, Betül Dönmez                                                                                                                 Danışmanlar: Zafer Kınacı (İnşaat Müh.), Bahri Türkmen (Makine Müh.), Kemal Ovacık (Elektrik 
ZAFER KOLEJİ
KARTEPE YAZICILAR RESTORAN
OLİVELO
ADANA MARINA PORT / EKOLOJİK ÇEKİM MERKEZİ
KARA HARP OKULU LABORATUVAR MERKEZİ
EN / TR
FREA | Projeler | İZKA, IN-BETWEEN SPACE
But where we have both dark and light we also have the inexplicable.
-Samuel Beckett, Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural