İnovasyon Binası Tasarımının odağında yüksek yapı tipolojisindeki klasik çekirdek çözümünün sorgulanması ile geçirgenlik meselesinin fi ziki karşılığının aranması ve farklı program birimlerinin biraradalığının sorgulanması yer alır. 
Merkezdeki çekirdeğin ikiye bölünmesi önerilerek İnovasyon Binası Kütlesinin temelde iki parçaya ayrılması önerilmiştir. Bu sayede birbirinden bağımsız çalışabilecek iki ayrı kütle gibi çalışması da olanaklı olacaktır. Kütlelerin birbirinden ayrılması ile aralarında bir ARA MEKAN yaratılır. Ara Mekana açılan giriş katlar sayesinden çeper uzunluğu da artmış ve ileride istenirse daha fazla giriş planlamak mümkün olacaktır.
Kütleler arasında oluşturulan boşluk ile hem Metro durağı önünde oluşturulan PLAZA hem de arkada oluşturulan sosyal mekanlar birbirine bağlanır hem de kütlenin program bölünmelerine göre ayrışması dinamik mimari bir dil oluşturur. Bu sayede plaza ara mekana dönüşerek yapıların girişlerini tarifl er ve kuzeye doğru uzanır. Metro durağının çıkış kotu ile arazinin doğal zemini arasında yaklaşık 2.5 metrelik bir kot farkı mevcuttur. Bu yükseklik farkı kullanılarak Metro durağı önünden başlayan ve 1m yükselerek oluşturulan üst plaza girişleri ve hayatı üzerinde barındırırken alt zemin katta ise küçük dükkanlar ve sosyal mekanlar yer alır. Üst kot ile alt kot yaya bağlantısını sağlayan merdiven bizi küçük ticari birimlerin arasından yeşil avluya ulaştırır.
DİYAGRAM
PLANLAR
KESİTLER
Yıl: 2014
Yer: Ankara, Türkiye
İşveren: ODTÜ Teknokent
Program: Ofis, Araştırma Merkezi
Toplam Alan: 40.000 m²
Statü: 1. Ödül, Davetli Yarışma
Proje Ekibi: Fatih Yavuz, Emre Şavural, Can Tamirci
Tamirci Mimarlık ile birlikte
ÇANAKKALE BELEDİYESİ SOSYAL KONUTLAR YARIŞMASI
ZAFER KOLEJİ
ARGOS KAYAK OTELİ
KARTEPE YAZICILAR RESTORAN
İZKA
FREA | Projeler | ODTU TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ İNOVASYON BİNASI, İnovasyon Binası Tasarımının odağında yüksek yapı tipolojisindeki klasik çekirdek çözümünün sorgulanması ile geçirgenlik meselesinin fi ziki karşılığının aranması ve farklı program birimlerinin biraradalığının sorgulanması yer alır. , Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural