OLİVELO
ULUSAL YARIŞMA / 3. ÖDÜL
ODTU TEKNOKENT BİLİŞİM İNOVASYON MERKEZİ
DAVETLİ YARIŞMA / 1.ÖDÜL
Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODTÜ kimliğini oluşturan güçlü bir değerin kampus dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın sürekliliğinin sağlanması ve günümüzdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır.
HAVELSAN TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ
Havelsan Teknoloji Kampusu tasarımındaki temel girdiler Bilgi Güvenliği, Esnek Planlama prensipleri ve mevcut yerleşke alanında alternatifli Etaplama Stratejileri geliştirmek olmuştur. Yerleşke alanını çevreleyen yoğun yapılaşma en üst seviyede sağlanması gereken bilgi güvenliği için çok yüksek riskler içermektedir. Ana fikir içe dönük esnek bir yapılaşma dili önerirken bilgi güvenliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak bir plan kurgusu önermektir. Bu amaçla tüm servis birimleri yapısal bir duvar olarak ele alınan mevcut konut dokusu çeperinde oluşturulmuş, ofisler ise tümüyle ortada yaratılan yeşil yaşam alanına yönlendirilmiştir.  
LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ
Ulusal Yarışma/2.Ödül
Tepeye erişmek ve büyük hacimli kapalı havuz kütlelerini arazide eritmeye çalışmak tasarımın çıkış noktasıdır. Bu amaçla bulunduğu yer ile güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir mimari dil benimsenmiştir. Formu ile öne çıkmak yerine parçalı ve yalın bir silüet öneren tasarım arazide erimek ve olabildiğine yere yakın olmak amacındadır.
ZAFER KOLEJİ
Zafer okulları yerleşkesi doğrudan bir eğitim ortamı olmanın yanısıra kullanıcılar için zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri, eğitim faliyetlerinin yanısıra sosyal, kültürel ve sprotif etkinliklerden yararlandıkları bir kent ve mahalle ortamı olarak ele alınmaya çalışıldı.
MEB AĞRI EĞİTİM KAMPÜSÜ
ULUSAL YARIŞMA / 1.ÖDÜL
Türkiye’deki devlet liselerinin fiziki koşullarına ve tek tip mimari özelliklerine karşıt, Meb Eğitim Kampüsleri Yarışması mevcut durumun yeniden yorumlanması açısından iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 
ANKARA GÜNEYKENT KOPARAN MASTER PLAN
Ankara Güneykent – Koparan konut yerleşim alanı kentsel anlamda yeni ve alternatif bir sosyal toplu konut alanı yaratacak şekilde insani yaşam değerlerini ön plana çıkararak hem ekonomik hem de yatırımsal anlamda cazibe merkezi olması bilinciyle aşağıda sıralanan ana yaklaşım kararları doğrultusunda tasarlanmıştır.
ADANA MARINA PORT / EKOLOJİK ÇEKİM MERKEZİ
DAVETLİ YARIŞMA
Kentlinin su ile kurduğu ilişkiyi yeniden tariflemek alana dair üretilen fikrin temelini oluşturur. Kıyı kullanımlarını arttırarak ve çeşitlendirerek kıyının kentliler tarafından yoğun bir şekilde kullanımını sağlamak hedeflenmiştir.
LÖSEV ÇERKEŞ DOĞAL YAŞAM MERKEZİ
ULUSAL YARIŞMA
Durmak bilmeyen metropol hayatındanarınmak isteyen bireye, yerleşkeye geldiğinde yeni bir dünyaya adım attığını hissettirmek tasarım ana çıkış noktasıdır.
EN / TR
FREA | Projeler | Master Plan, FREA, Fatih Yavuz ve Emre Şavural tarafından 2013 yılında Ankara'da kuruldu. FREA, 2003-2013 yılları arasındaki onbir41 deneyiminden sonra taze fikirler arayışına yoğunlaşmış bir tasarım ofisi olmayı hedefler. Genç ve yenilikçi bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisi olarak her yeni probleme taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural