Projenin çıkış noktasını açıklık kavramının sorgulanarak yeni bir mekansal karşılığının aranması oluşturur. Kent mekanı, kentli ve yerel yönetimin en üst seviyede etkileşime geçirilmesi ve kent dinamizminin iç mekana taşınması da temel motivasyonları oluşturur.
GENEL MİMARİ KURGU
Geleneksel çalışma mekanlarında etkileşim biçimini duvarlar yada bölücü elemanlar belirler. Aynı zamanda bu mimari elemanlar fiziksel sınırları oluşturup alan hakimiyetini kurarak iletişim biçimini temelde belirlemektedir. Etkileşim ve iletişim ise halkın ihtiyaç ve sorunlarının çözümünde temel belirleyici kavramlardandır. Bir yerel yönetim mekanı tasarım problemi olarak karşımıza çıktığında bu ilişkinin çok daha önemli hale geldiği söylenebilir.
Günümüzde açık ofis, dört duvarla tanımlanmış geleneksel ofis mekanının açıklık, şeffaflık ve erişilebilirlik kavramları ışığında yeniden yorumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapalı kapılar ile kurulmuş alan hakimiyetinin sonucu olarak aynı mekanı paylaşan çalışanların neredeyse gün boyu birbirini görmediği ve bir anlamda çalışma mekanlarının yarı özel alanlara dönüştüğü geleneksel çalışma mekanları dönüşmektedir.
Vurgusu yapılan ‘Şeffaf Belediyecilik’, açıklık, şeffaflık, erişilebilirlik ve katılımcılık kavramlarının mekansal karşılığının üçüncü boyuta taşındığı bir açık ofis önermesi ile sorgulanmıştır. Açık ofis kavramının üçüncü boyuta taşınarak şeffaflık ve etkileşimin artırılması amaçlanmış, kentli-belediye çalışanları kadar çalışanların kendi arasındaki iletişim de yeniden ele alınmıştır.
Önerilen bu ‘Yeni nesil çalışma mekanı’ aynı zamanda alışkanları da değiştirecektir. Kapı çalma alışkanlığımızdan vazgeçtiğimiz, sınırların engel teşkil etmekten çok ortadan kaybolduğu ve sonucunda erişilebilir şeffaf bir yerel yönetim mekanı hayal edilmiştir. Mahremiyet kavramının esnetilmesi ile de yeni bir çalışma mekanı önerisi getirilmiştir. İstenildiğinde kapalı – yarı kapalı ve geçirimsiz yüzeyler yardımı ile yeni birimler önermek mümkün olabileceği gibi tümüyle boşaltılarak sosyalleşme alanları olarak da görülebilir.
MEKANSAL ORGANİZASYON
Cami ile meydanın bütünleşebilmesi adına arazinin 23.80 kotu meydan kotu olarak kabul edilmiştir. Bu sayede Gediz Caddesi üzerinde Başkanlık ve Meclis salonu için üst zemin kotta ikinci bir giriş oluşturmak mümkün olmuştur. Alt Zemin kotta erişim kolaylığı sağlaması adına kentlinin yoğun şekilde kullanması beklenen Tahakkuk Servisi, Çok Amaçlı Salon, Cenaze işleri, Sağlık İşleri gibi birimler yer alır. Üst katlarda ise kullanım yoğunluğu ve belediye birimlerinin ilişki şemalarına göre mekansal organizasyon yapılmıştır.
KENT MEYDANI
İmar dökümanlarında yapı yapılabilir alan ve meydan sınırlarının çok net belirlenmesi kütle oranlarını tarif ettiği gibi yapı ile açık alanın ilişkisini de doğrudan tarif eder. Kentlinin buluşma noktası aynı zamanda yerel yönetimin de kentliyle buluşma noktası olarak ele alınan meydan tümüyle şeffaf cephe sayesinde yapının içinde doğru akar. Bu noktada görsel ve fiziksel erişilebilirlik temelde en çok önem verilen kavramlar olmuştur. Meydan tasarımında belirgin bir aktiviteye kullanıcıyı zorlamayan bunun yerine farklı etkinlik ve aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak bir tasarım dili benimsenmiştir. Parçalar halinde dağıtılmış yeşil alan büyük yüzeyin sert zemin alanını azaltırken aynı zamanda ölçeğin insani oranlara çekilmesine de yardımcı olmaktadır.
VAZİYET PLANI
PLANLAR
KESİTLER
GÖRÜNÜŞLER
MALZEME KARARLARI
Yapı ,arka servis kovası ve bundan çıkan kat döşemelerinin olduğu betonarme kısım ve giriş hacmini örten çelik strüktür olmak üzere 2 ana yapısal sistemden oluşmaktadır. Meydana bakan çeperin, yukarıda bahsi geçen şeffalık ilkesinden kaynaklı mümkün olduğunca şeffaf olması planlanmıştır. Bu yüzeydeki camın taşınabilmesi için ‘cable net’ sistemi kullanılmıştır. Temel prensibi yatayda ve dikeyde çelik kabloların gerdirilmesi ile stabil bir sistem elde edilmesi ve bunların kesişim noktalarına yerleştirilecek cam tutucular ile de cam montajının yapılması olarak tariflenebilir. Bunun dışında yapı içerisinde ofis mahallerinde halı, giriş holünde suni taş önerilmiştir. Asma tavanlar ofis mahallerinde aluminyum baffle sistem, boşluk üstünde çelik strüktür altında ise ahşap baffle sistem olarak öngörülmüştür.
Yıl: 2015

Yer: İzmir, Türkiye

İşveren: Bornova Belediyesi

Program: Ofis, Yönetim

Toplam Alan: 46.000 m²

Statü: Mansiyon, Ön Seçimli Yarışma

Proje Ekibi: Fatih Yavuz, Emre Şavural, Ramazan Avcı, Seden Cinasal, Yücel Hüseyin Sala, Faruk Ünlü, Melih Tokaç, Nazlı Kübran Şahin, Mertkan Günaslan

Danışmanlar: Zafer Kınacı (İnşaat Müh.), Orhan Murat Gürson (Makine Müh.), Kemal Ovacık (Elektrik Müh.), Murat Memlük (Peyzaj Mim.) 
SCRA ile birlikte
REFAHİYE ANAOKULU VE KÜLTÜR MERKEZİ
BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI
TROYA MÜZESİ
HALİDE EDİP ADIVAR KÜLTÜR MERKEZİ
BİR ŞEHİR KURMAK: ANKARA 1923-1933
EN / TR
FREA | Projeler | BORNOVA BELEDİYE BİNASI, Projenin çıkış noktasını açıklık kavramının sorgulanarak yeni bir mekansal karşılığının aranması oluşturur. Kent mekanı, kentli ve yerel yönetimin en üst seviyede etkileşime geçirilmesi ve kent dinamizminin iç mekana taşınması da temel motivasyonları oluşturur., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural