Amaç, içinde barındırdığı yüksek yoğunluklu kamusal fonksiyonlardan dolayı yapının ihtiyaç duyduğu kentsel boşluk ile düşük taban alanı ve sıkışık parselizasyon gibi bu boşluğun yaratılmasını zorlayan arazi şartları arasında ideal bir çözüm bulmaktır. Birbirine bitişik denilebilecek konut parsellerine sırt vermiş olan taban alanı yaklaşık 1500 m2 olan arazi diğer çeperlerinde kaldırımlar ile çevrilmiştir. Pik kullanıcı sayısı 1500’ü bulabilecek bir yapı için tanımlı geniş açık alanlar yaratabilme problemi kütlede yapılan artikülasyon ve yaya-yol trafiğinin yeniden düzenlenmesi ile aşılmıştır.
Arazi sınırları yükseltilerek elde edilen 30 metre yüksekliğindeki hacim, yer ile temas ettiği noktalarda kentsel açık alanı olabildiğine genişletmek amacı mekansal organizasyonun el verdiği ölçülerde boşaltılmıştır. Bu boşaltım zeminden yukarıya doğru genişleyen bir geometriye sahiptir. Bu boşluklar aynı zamanda girişleri tarifler ve hacimsel hiyerarşileri yapının girişlerinin(ana giriş, etkinlik merkezi girişi, sanatçı ve servis girişi) hiyerarşileri ile doğru orantılıdır. Eğimli yüzeyler yüzeylere paralel taşıyıcılar ile taşınır. Bu taşıyıcılar yüzey dikleştiği anda dikey taşıyıcı elmanlar ile bağlanırlar.
KESİTLER
PLANLAR
Kişi başına düşen hacim mekan içinde yürütülecek fonksiyonları ya da programı belirleyecek en başta gelen tasarım parametresi olarak alınmaktadır. Konuşmanın ön plana çıktığı fonksiyonların yürütüleceği tiyatro mekanları için 4 m3, müziğin ön plana çıktığı mekanlar için ise 6 m3 kişi başına hacim öngörülmektedir. Operalar için bu değerin kişi başına 6 m3 ile 8 m3, senfonik eserlerin icra edileceği konser salonlarında ise 10-12 m3 arasında olması önerilmektedir. Tasarlanan mekan hacminin belirtilen değerleri sağlamadığı durumlarda ise gerekli çınlama özellikleri, ya mekanların hacminin değiştirilmesine yönelik önlemler ya da mekandaki yüzeylerin ses yutma özelliklerinin, alanlarının ve kapasitelerinin değiştirilmesi yoluyla düzenlenebilmektedir.
Yıl: 2011
Yer: İstanbul, Türkiye
İşveren: Şişli Belediyesi
Program: Kültür Merkezi, Konser Salonu
Toplam Alan: 9.250 m²
Statü: Ulusal Yarışma Katılım
Proje Ekibi: Fatih Yavuz, Emre Şavural, Hasan Okan Çetin, Olsi Kafeja, Gökçe Ersel, Öznur Yıldız, Cenk Erkoçoğlu. Mümine Gerçek
Danışmanlar: Selim İtez (İnşaat Müh.), Orhan Murat Gürson (Makine Müh.), Birkan Yüksek (Elektrik Müh.)

SMAG ile birlikte
O.D.T.Ü KUZEY KIBRIS KAMPUSU 4. YURT
SERÇEŞME İNANÇ VE KÜLTÜR MERKEZİ
KARA HARP OKULU LABORATUVAR MERKEZİ
HÜSEYİN GÜNTAŞ KÜTÜPHANESİ ve KONFERANS SALONU
BİR ŞEHİR KURMAK: ANKARA 1923-1933
EN / TR
FREA | Projeler | HALİDE EDİP ADIVAR KÜLTÜR MERKEZİ, Amaç, içinde barındırdığı yüksek yoğunluklu kamusal fonksiyonlardan dolayı yapının ihtiyaç duyduğu kentsel boşluk ile düşük taban alanı ve sıkışık parselizasyon gibi bu boşluğun yaratılmasını zorlayan arazi şartları arasında ideal bir çözüm bulmaktır., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural