BİR ŞEHİR KURMAK: ANKARA 1923-1933
Cermodern Sergi, 13 Kasım 2019 – 12 Ocak 2020 
OLİVELO
ULUSAL YARIŞMA / 3. ÖDÜL
ODTU TEKNOKENT BİLİŞİM İNOVASYON MERKEZİ
DAVETLİ YARIŞMA / 1.ÖDÜL
Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODTÜ kimliğini oluşturan güçlü bir değerin kampus dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın sürekliliğinin sağlanması ve günümüzdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır.
GELİBOLU TARİHİ ALANI YENİ ŞEHİTLİK TASARIMLARI
ULUSAL YARIŞMA / 1. ÖDÜL 

16. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ ÖDÜL ADAYI

 
"...görkemli gömütler gerekmez, ne de gösterişli süslemeler - bunlar dikkat çeker, kıskançlık uyandırır. Ölülerimizin gereksinmesi yok bunlara - azla yetinirler, ağırbaşlı ve sessizler şimdi, umursamıyorlar bal şerbetini, sunguları, boş ünleri. En iyisi sade bir taş ve sardunya saksısı, gizli bir işaret, ya da hiçbir şey."

Yannis Ritsos
LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ
Ulusal Yarışma/2.Ödül
Tepeye erişmek ve büyük hacimli kapalı havuz kütlelerini arazide eritmeye çalışmak tasarımın çıkış noktasıdır. Bu amaçla bulunduğu yer ile güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir mimari dil benimsenmiştir. Formu ile öne çıkmak yerine parçalı ve yalın bir silüet öneren tasarım arazide erimek ve olabildiğine yere yakın olmak amacındadır.
ANAMUR ATATEPE SOSYAL MERKEZİ
ULUSAL YARIŞMA, 3.ÖDÜL
Her Anamurlunun hayatına bir yerinden dokunmuş, sırtını yeşile dayamış, şehrine yüksekten bakan bir tepe ile ilgili fikir üretme problemidir bu. Yaylalar coğrafyasında tepede olmak demektir. Serinlemek için çıkılan ve vakit geçirilen bir yerdir Atatepe. 30 gün boyunca her akşam patlayacak Top’a da kucak aşmıştır, direksiz futbol maçlarına da...
BORNOVA BELEDİYE BİNASI
ÖN SEÇİMLİ YARIŞMA / MANSİYON
Projenin çıkış noktasını açıklık kavramının sorgulanarak yeni bir mekansal karşılığının aranması oluşturur. Kent mekanı, kentli ve yerel yönetimin en üst seviyede etkileşime geçirilmesi ve kent dinamizminin iç mekana taşınması da temel motivasyonları oluşturur.
İZKA
Ulusal Yarışma Katılım
IN-BETWEEN SPACE
But where we have both dark and light we also have the inexplicable.
-Samuel Beckett
LÖSEV ÇERKEŞ DOĞAL YAŞAM MERKEZİ
ULUSAL YARIŞMA
Durmak bilmeyen metropol hayatındanarınmak isteyen bireye, yerleşkeye geldiğinde yeni bir dünyaya adım attığını hissettirmek tasarım ana çıkış noktasıdır.
HALİDE EDİP ADIVAR KÜLTÜR MERKEZİ
ULUSAL YARIŞMA
Amaç, içinde barındırdığı yüksek yoğunluklu kamusal fonksiyonlardan dolayı yapının ihtiyaç duyduğu kentsel boşluk ile düşük taban alanı ve sıkışık parselizasyon gibi bu boşluğun yaratılmasını zorlayan arazi şartları arasında ideal bir çözüm bulmaktır.
EN / TR
FREA | Projeler | Kamusal Alan, FREA, Fatih Yavuz ve Emre Şavural tarafından 2013 yılında Ankara'da kuruldu. FREA, 2003-2013 yılları arasındaki onbir41 deneyiminden sonra taze fikirler arayışına yoğunlaşmış bir tasarım ofisi olmayı hedefler. Genç ve yenilikçi bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisi olarak her yeni probleme taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural