TEPEYE ERİŞMEK;

Tepeye erişmek ve büyük hacimli kapalı havuz kütlelerini arazide eritmeye çalışmak tasarımın çıkış noktasıdır. Bu amaçla bulunduğu yer ile güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir mimari dil benimsenmiştir. Formu ile öne çıkmak yerine parçalı ve yalın bir silüet öneren tasarım arazide erimek ve olabildiğine yere yakın olmak amacındadır.
Temel mimari elemanlar yalınlık prensibinden kopmadan hacimleri tarifler ve yatay ve dikey düzlemde arazi ve çevresi ile ilişkilenir. Saçaklar örttüğü hacimlerin ötesine de uzanarak hem dış alanlarda yeni ilişkiler örgütler hem de doğal ışığın kontrol eder. Duvarlar ise adeta arazini bir parçası olmaya çalışır. Açık alanlarda da doğal arazide eriyerek kaybolmak prensibi benimsenmiştir.
ARAZİ KULLANIMI VE PROGRAM DAĞILIMI
Program bileşenlerinin büyük hacimlerden oluşması ve eğimli arazideki korunması gerekli olan peyzaj envanterinin program birimlerinin bir arada çözümü için uygun büyüklükte bir alan için kısıtlayıcı olması tasarım sürecinin belirleyici temel girdileri olmuştur. Bu gerçekler ışığında yüksek hacimli ve geniş oturum alanlarına ihtiyaç duyan kapalı havuzlar bir arada çözülmek yerine parçalı bir şekilde ele alınmıştır. Parçalanma sayesinde arazi ile kurulacak ilişkilerin potansiyelleri de değerlendirilmiştir.
KULLANIM SENARYOLARI VE PROGRAM ÇÖZÜMLERİ
Olimpik - su topu havuzu ile halk havuzları olarak iki temel gruptan bahsetmek mümkündür. Birinci grup turnuvaların yapılacağı, kursların düzenleneceği spor amaçlı olan su topu ve olimpik havuzdur. İkinci grup ise ağırlıklı eğlence amaçlı kullanılacak kapalı halk havuzu ve açık havuz ve çevresindeki eğlence birimlerinden oluşur.
Giriş holleri havuzların gerektiğinde birlikte gerektiğinde ise ayrı ayrı kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Sporcu mekânlarına ve soyunma birimlerine erişim kontrolü sağlanmış, sporcu dışındaki kullanıcıların erişimi ise kısıtlanmıştır. İki havuzun da soyunma birimleri giriş holünün
arkasından bağlantılıdır. Bu sayede turnuva veya benzeri organizasyonlarda sporcuların aktivite öncesi ısınması ve antrenmanı için iki havuzun bir arada kullanılması sağlanabilmektedir. Havuzların bağımsız olarak da çalışabilmesi ise yapının işletme maliyetleri açısından çok önemlidir. Tribün çeperleri olabildiğine şeffaftır. Bu sayede dış mekân ile istenilen ilişkili aynı kotta sağlanır ve iç mekân ile dış mekânın görsel sürekliliği sağlanır.
Topografyanın alt kotlara doğru teraslanması ile havuz çevresi aktiviteler için uygun kotlarda aktivite terasları oluşturulur. Birbirine akan bu teraslar ile yoğun kullanımlarda kullanıcılar için niş alanlar oluşturmak ve yığın kullanıcı etkisinden uzaklaşılmak istenmiştir. Aktivitelerin türüne göre gerektiğinde sessizlik isteyen kullanıcılar için oluşturulan relax alanlar ise çözülerek arazi içinde dağılır. Su oyunları havuzu daha alt kotta yer alır ve doğal kotların avantajı ile kaydıraklara erişim sağlanır. Açık havuz, kullanıcıların mahremiyeti göz önünde bulundurularak yola göre yukarıda çözülmüştür. Açık havuz ve eğlence havuzları kendi aralarında ilişkili olacak şekilde düzenlenirken aynı zamanda da kullanıcılara farklı karakterde alt alanlar sağlayabilecek şekilde ayrılmıştır.
Havuz çevresinde oluşturulan güneşlenme ve dolaşım alanları güneşlenme zamanı dışında açık hava etkinliklerinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.
YAYA DOLAŞIM KURGUSU
Yaya allesi arazinin alt kotundan başlar ve üzerinde arazinin farklı kotlarına oturtulmuş bağımsız da çalışabilen kapalı - açık birimlere erişimi düzenler. Alle bu birimlerin girişlerinin açıldığı ana erişim omurgasıdır. Engelli erişimi için yaya allesi boyunca rampalar düşünülmüştür. Allenin üst kotu ile alt kotu arasında engelli bir kullanıcı yardımsız bir şekilde gidebilmektedir. Rampalar çıkış istikametine dik yönde yerleştirilmiş her bir kolun 50cm yükselme sonunda bir sahanlığa ulaştığı ve kırılarak devam ettiği şekilde ele alınmıştır. Rampa kolları arasında oluşturulan yeşil alanlar ile sahanlık alanları genişletilmiş aynı zamanda sert zemin etkisinin yumuşatılması amaçlanmıştır.
Yıl: 2016
Yer: Lüleburgaz, Kırklareli
İşveren: Lüleburgaz Belediyesi
Program:
Toplam Alan:
Statü: 2.Ödül
Proje Ekibi:Fatih Yavuz, Seden Cinasal Avcı,Ramazan Avcı, Emre Şavural Danışmanlar:Murat Memlük, Zafer Kınacı, Kemal Ovacık, Bahri Türkmen Yardımcılar:Ahmet Kazu, Tuna Bozankaya, İbrahim Yavuz, Bengü Büyükkayacı, Özge Diler Himes, Yücel Hüseyin Sala, Baran Ekinci, Su Sarıhan, Ayşe Dağoğlu, Zeynep Demirhan, Özlem Kurtçu, Melih Tokaç, Sema Çağlayan, Merve Meryem Topdaş, Merve Özduman, Dilşad Uzar
ARGOS KAYAK OTELİ
ANAMUR ATATEPE SOSYAL MERKEZİ
REFAHİYE ANAOKULU VE KÜLTÜR MERKEZİ
ODTÜ KKK
ODTU TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ İNOVASYON BİNASI
EN / TR
FREA | Projeler | LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ, Tepeye erişmek ve büyük hacimli kapalı havuz kütlelerini arazide eritmeye çalışmak tasarımın çıkış noktasıdır. Bu amaçla bulunduğu yer ile güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir mimari dil benimsenmiştir. Formu ile öne çıkmak yerine parçalı ve yalın bir silüet öneren tasarım arazide erimek ve olabildiğine yere yakın olmak amacındadır., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural