OLİVELO
ULUSAL YARIŞMA / 3. ÖDÜL
ODTU TEKNOKENT BİLİŞİM İNOVASYON MERKEZİ
DAVETLİ YARIŞMA / 1.ÖDÜL
Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODTÜ kimliğini oluşturan güçlü bir değerin kampus dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın sürekliliğinin sağlanması ve günümüzdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır.
GELİBOLU TARİHİ ALANI YENİ ŞEHİTLİK TASARIMLARI
ULUSAL YARIŞMA / 1. ÖDÜL 

16. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ ÖDÜL ADAYI

 
"...görkemli gömütler gerekmez, ne de gösterişli süslemeler - bunlar dikkat çeker, kıskançlık uyandırır. Ölülerimizin gereksinmesi yok bunlara - azla yetinirler, ağırbaşlı ve sessizler şimdi, umursamıyorlar bal şerbetini, sunguları, boş ünleri. En iyisi sade bir taş ve sardunya saksısı, gizli bir işaret, ya da hiçbir şey."

Yannis Ritsos
O.D.T.Ü KUZEY KIBRIS KAMPUSU 4. YURT
Blok tipi yapılaşma topografya eğimine uygun yerleşebilmeyi olanaklı kılar. Ayrıca silüette parçalı bir görüntü elde edilir.
ARBOREAL* /  ZONGULDAK BÖLÜKLÜ YAYLASI - REHABİLİTASYON MERKEZİ
World Architecture Awards - 27th Cycle Winner

16. Ulusal Mimarlık Sergisi Ödül Adayı
BANGLADEŞ BÜYÜKELÇİLİK BİNASI
Projenin ana fikrini temelde iki zemin kot yaratmak oluşturur. Arazideki yaklaşık 6m seviye farkı avantajı kullanılarak programın farklı karakterdeki birimlerini (Çalışma Mekanları / Etkinlik ve Ağırlama Mekanları) yaratılan bu zemin kotları ile ilişkilendirilir ve Kamusal ve Özel Mekanların dış alanlar ile doğrudan ilişki kurması hedeflenir. 
LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ
Ulusal Yarışma/2.Ödül
Tepeye erişmek ve büyük hacimli kapalı havuz kütlelerini arazide eritmeye çalışmak tasarımın çıkış noktasıdır. Bu amaçla bulunduğu yer ile güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir mimari dil benimsenmiştir. Formu ile öne çıkmak yerine parçalı ve yalın bir silüet öneren tasarım arazide erimek ve olabildiğine yere yakın olmak amacındadır.
SERÇEŞME İNANÇ VE KÜLTÜR MERKEZİ
Serçeşme İnanç ve Kültür Merkezi Projesi, Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi, Zir Mahallesinde yapılması planlanan, Meydan Evi (Cem Evi), Konukevi, Çok amaçlı salon, Aşevi ve bir çok destek işlevi içinde bulunduran bir yapı kompleksi projesidir.

 
BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI
Ulusal Yarışma/2. Ödül
Play is the highest form of research / Oyun araştırmanın en üst biçimdir.

Albert Einstein
KARA HARP OKULU LABORATUVAR MERKEZİ
Davetli Yarışma 1. Ödül

16. Ulusal Mimarlık Sergisi Ödül Adayı
Yapı temelinde eğitim fonksiyonları barındırması yanında, hiyerarşik sistem öğretisinin önemli bir girdi olduğu askeri eğitim yapısı olma özelliği göz önünde bulundurularak tasarlandı.
ANAMUR ATATEPE SOSYAL MERKEZİ
ULUSAL YARIŞMA, 3.ÖDÜL
Her Anamurlunun hayatına bir yerinden dokunmuş, sırtını yeşile dayamış, şehrine yüksekten bakan bir tepe ile ilgili fikir üretme problemidir bu. Yaylalar coğrafyasında tepede olmak demektir. Serinlemek için çıkılan ve vakit geçirilen bir yerdir Atatepe. 30 gün boyunca her akşam patlayacak Top’a da kucak aşmıştır, direksiz futbol maçlarına da...
BORNOVA BELEDİYE BİNASI
ÖN SEÇİMLİ YARIŞMA / MANSİYON
Projenin çıkış noktasını açıklık kavramının sorgulanarak yeni bir mekansal karşılığının aranması oluşturur. Kent mekanı, kentli ve yerel yönetimin en üst seviyede etkileşime geçirilmesi ve kent dinamizminin iç mekana taşınması da temel motivasyonları oluşturur.
ODTU TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ İNOVASYON BİNASI
DAVETLİ YARIŞMA / 1.ÖDÜL
MEB AĞRI EĞİTİM KAMPÜSÜ
ULUSAL YARIŞMA / 1.ÖDÜL
Türkiye’deki devlet liselerinin fiziki koşullarına ve tek tip mimari özelliklerine karşıt, Meb Eğitim Kampüsleri Yarışması mevcut durumun yeniden yorumlanması açısından iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 
ODTÜ KKK
Davetli Yarışma 1.Ödül
Tasarım birbirinden bağımsız girişleri olan 3 ana yapı grubundan oluşur. Makine, inşaat ve kimya mühendisliği laboratuar blokları arasında tanımlanan plaza ve üstte saçak tasarımın odak noktasıdır.
GÖKÇEADA LİSESİ
Davetli Yarışma 2. Ödül
Yer yaşanmışlıklarının izlerini taşır, üzerinde hayat yaşanır. İlk adıyla İmroz İlköğretmen Okulu yaklaşık 50 yıldır öğrencilerinin olduğu kadar ada halkının da yaşamlarının parçası olmuştur.
ARGOS KAYAK OTELİ
Davetli Yarışma
Argos in Erciyes formu ile varlığını hissettirmeye çalışırken aynı zamanda arazi kotlarıyla bütünleşen yüzeyleri ile o yere ait bir proje olmayı amaçlar. Kütle kompozisyonu Erciyes Dağı’nın kar kaplı eteklerinin yumuşak hareketine zıtlık oluşturur. Çevresinde fark yaratan, imgesel olarak güçlü ve akılda kalıcı bir yapı olmayı hedefler.
İZKA
Ulusal Yarışma Katılım
IN-BETWEEN SPACE
But where we have both dark and light we also have the inexplicable.
-Samuel Beckett
ŞİŞLİ LİSESİ
ULUSAL YARIŞMA, SATINALMA
ANKARA GÜNEYKENT KOPARAN MASTER PLAN
Ankara Güneykent – Koparan konut yerleşim alanı kentsel anlamda yeni ve alternatif bir sosyal toplu konut alanı yaratacak şekilde insani yaşam değerlerini ön plana çıkararak hem ekonomik hem de yatırımsal anlamda cazibe merkezi olması bilinciyle aşağıda sıralanan ana yaklaşım kararları doğrultusunda tasarlanmıştır.
FOLKART TIME II
Folkart Time-2 projesinin tasarım sürecinde arazinin kentsel potansiyellerinin farkında olarak yeşil alanlarının sürekliliğini sağlamak ve konut alanları ile ilişkisini güçlendirerek iklimsel veriler ışığında bütünleşik bir yaşam kurgusunun araştırılması odak noktası olarak özetlenebilir. Yapımına devam eden Folkart Time projesinden farklı olarak konut programının ağırlıklı olduğu bir tasarım kurgusunda Konut Avlusunun çevresel etkilere karşı yeni bir yaşam alanı olarak ele alınması temel başlangıç noktasını oluşturur.
ÇANAKKALE SAVAŞ ARAŞTIRMA MERKEZİ
ULUSAL YARIŞMA
Değişken bir yükseklik kısıtı ve yapı programından oldukça büyük bir araziye yerleşim sorunu alışılageldik bir problem çözümünden farklı bir refleks geliştirme zorunluluğunu ortaya koymuştur. Arazinin sınırlarında bulunan Mania Hattı kısıtı, Havalimanı ve komşu parseldeki AVM de yerleşim kararlarımız açısından doğrudan belirleyici olmuştur.
ADANA MARINA PORT / EKOLOJİK ÇEKİM MERKEZİ
DAVETLİ YARIŞMA
Kentlinin su ile kurduğu ilişkiyi yeniden tariflemek alana dair üretilen fikrin temelini oluşturur. Kıyı kullanımlarını arttırarak ve çeşitlendirerek kıyının kentliler tarafından yoğun bir şekilde kullanımını sağlamak hedeflenmiştir.
LÖSEV ÇERKEŞ DOĞAL YAŞAM MERKEZİ
ULUSAL YARIŞMA
Durmak bilmeyen metropol hayatındanarınmak isteyen bireye, yerleşkeye geldiğinde yeni bir dünyaya adım attığını hissettirmek tasarım ana çıkış noktasıdır.
HALİDE EDİP ADIVAR KÜLTÜR MERKEZİ
ULUSAL YARIŞMA
Amaç, içinde barındırdığı yüksek yoğunluklu kamusal fonksiyonlardan dolayı yapının ihtiyaç duyduğu kentsel boşluk ile düşük taban alanı ve sıkışık parselizasyon gibi bu boşluğun yaratılmasını zorlayan arazi şartları arasında ideal bir çözüm bulmaktır.
TROYA MÜZESİ
Ulusal Yarışma
Haydi şimdi geç başka bir konuya,
şu tahta at olayını anlat şimdi bize,
Athena’nin yardımıyla Epeios yapmıştı onu hani,
getirmişti Akropolis’e dayamıştı tanrısal Odysseus da kurnazca.
İlyon’u yıkacak adamlarla doluydu içi”. (Odysseia VIII- 492-496)
EN / TR
FREA | Projeler | Yarışma, FREA, Fatih Yavuz ve Emre Şavural tarafından 2013 yılında Ankara'da kuruldu. FREA, 2003-2013 yılları arasındaki onbir41 deneyiminden sonra taze fikirler arayışına yoğunlaşmış bir tasarım ofisi olmayı hedefler. Genç ve yenilikçi bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisi olarak her yeni probleme taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural