Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODTÜ kimliğini oluşturan güçlü bir değerin kampus dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın sürekliliğinin sağlanması ve günümüzdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır.
ODTÜ kampusunun mekansal omurgasını ALLE oluşturur.Allenin güçlü yapısını yeniden oluşturmak amaçlanmıştır. Bunun ötesinde boşluk hissini 3. Boyuta taşıyarak hacimsel anlamda da bir yorum getirilmeye çalışılmıştır.
Zemin kotta yaşamı örgütleyen allenin yapının programı gereği bundan sonra İNOVASYON ALLESİ olarak anılmasına karar verilmiştir. 3. Boyuta taşınmaya çalışılan mekansal hafızanın yeni durumdaki karşılığının güçlü bir iletişim ve zengin bir sosyal hayat olması amaçlanmıştır. Farklı program birimlerinin biraradalığının sorgulanması noktasında zemin kotlarda hem mevcut ağaçlara bakan hem de İNOVASYON ALLESİNE açılan ticari birimler ile alanın sosyal hayatına katkı yapılması aynı zamanda da kent ile güçlü bir ilişki kurulması amaçlanmıştır.
VAZİYET PLANI
Alle burada artık bir ARA MEKAN olarak da okunabilir. Birbirine bakan yüzeylerin tanımladığı tekrar etmeyen kesitleri ile Boşluk da tasarlanmış, kullanıcılara zengin mekansal deneyimler yaşatması amaçlanmıştır. İNOVASYON ALLESİ kent mekanının devamında oluşturduğu yaşamı projenin diğer etapları ile birlikte süreklilik içinde yaşatmayı hedefler.
PLANLAR
Yapının plan kurgusunda en temel kavramlardan birisi ESNEKLİK olarak belirlenmiştir. Çekirdek çevresinde dolaşımın genişlemesi ile koridorun konumu serbest hale gelebilmektedir. Böylece aynı plana sahip iki katta istenirse küçük ofislerin ortadında geçen, istenirse alle çeperine yaslanmış ve daha büyük ofis/lerin oluşabilmesi mümkün olmaktadır.
Yapının çalışanlar için asıl girişi Alt zemin kotta yer almaktadır. Alt zemin kotta tek noktada güvenlik kontrolü yapılarak iki ofis koluna dikey ulaşım sağlanır. Girişin alt kata alınması ile birlikte alle kotu giriş-çıkış trafiğinden arıncaktır.Bu durum İNOVASYON ALLESİNİN kamusal kullanıma açılabilmesini de olanaklı kılmıştır.
İNOVASYON ALLESİ’ni tarifleyen yüzeyler ile dış çeperler hem malzeme hem de tektonik açıdan farklılık gösterir. Dış çeperler içeride oluşturulan harekete zıtlık oluşturur ve aynı zamanda özellikle doğu ve batı cephelerde güneşe kontrolünü sağlayacak şekilde artiküle edilmiştir. Dikey Metal elemanlar güneş açısına göre farklı açılarda çerçevelenir ve ikinci cephe yüzeyini oluşturur. Bu cephe dili aynı zamanda çevresiyle görece az ilişiki kuran bir yapı imgesini de güçlendirir. İç çeperler ise farklı ebatlardaki emaye boyalı ve extra clear cam kombinasyonlarından oluşan bir dile sahiptir. Şeffaflık esas olduğu gibi aynı zamanda İNOVASYON ALLESİ’nin enerjisinin de vurgulanması amaçlanır.
Yıl: 2015
Yer: Ankara, Türkiye
İşveren: ODTÜ Teknokent
Program: Office, Research Center
Toplam Alan: 36.000 m²
Statü: Completed
Proje Ekibi: Emre Şavural, Fatih Yavuz, Baran Ekinci, Bengü Büyükkayacı, Canseven Toprak
Danışmanlar: Zafer Kınacı (Civil Eng.), Orhan Murat Gürson (Mech. Eng.), Kemal Ovacık (Elec. Eng & lighting.), Murat Memlük (Landscape arch.), Barbaros Bıçakçı (Infrastructure Eng.), Zeynep Odabaş (Fire Protection)
Mimari Fotoğraf: Cemal Emden
HAVELSAN TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ
ANAMUR ATATEPE SOSYAL MERKEZİ
ANKARA GÜNEYKENT KOPARAN MASTER PLAN
HÜSEYİN GÜNTAŞ KÜTÜPHANESİ ve KONFERANS SALONU
O.D.T.Ü KUZEY KIBRIS KAMPUSU 4. YURT
EN / TR
FREA | Projeler | ODTU TEKNOKENT BİLİŞİM İNOVASYON MERKEZİ, Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODTÜ kimliğini oluşturan güçlü bir değerin kampus dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın sürekliliğinin sağlanması ve günümüzdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural