Tasarım alışık olunan yaşamsal aktivitelerden farklı bir deneyimin yaşatmayı hedefler. Yeni Yaşam Birimleri ve Sosyal Donatılar kullanıcıya lüks ve konfor yerine yer’in ruhunu yaşatmayı yeni bir deneyim mekanizması ile sunmayı hedefler.

*ağaçta yaşayan, ağaçsı, ağaca ait

 

Yaylanın doğal zemin dokusu ve şiirsel doğal peyzajı ile yeni önerilecek yapıların kuracağı ilişki tasarım sürecimizde temel belirleyicilerden olmuştur. Bu bağlamda mümkün olan en az sayıda ağaca müdahale edilmesi mümkün ise hiçbir ağacın kesilmemesi kararlaştırılmış buna uygun bir tasarım dilinin benimsenmesi önemsenmiştir. Ayrıca yaylanın doğal zemininin olabildiğine korunup mümkün olan en az şekilde örselenmesi öncelikle ele alınan konulardan olmuştur.
KONAKLAMA BİRİMLERİ
Konaklama Birimlerinin tasarımındaki temel girdi yer ve mevcut ağaç dokusu ile kurulacak ilişki olmuştur. Yoğun ağaç dokusunun arasına yapılaşma problemi bugüne kadar alışık olunan problem çözme biçimlerinden farklı bir yöntem gerektirir. Mevcut durumun yarattığı problemler olduğu kadar potansiyellerinin de olduğu açıktır.
Konaklama birimlerinin ağaçlara tutunarak topografyadan bağımsız hareket etmesi temel prensip olarak belirlenmiştir. Birimler ağaca tutunarak yağmur ve kar gibi dış etkilerden korunaklı hale gelmiştir. Bu sayede konaklama birimleri coğrafi veriler gözetilerek bölgeye uygun hale getirilmiştir. Mevcut ağaçların gövde çapları ve gövde mesafeleri üzerinde yapılan çalışma neticesinde uygun yerleşim alanları belirlendi. Buna göre 30cm gövde çapından daha küçük kesitli ağaçlardan statik yetersizlik yaratacağı düşünüldüğü için destek alınmaması kararlaştırıldı. Oluşturulan platform üzerine yapısal elemanların bir araya getirilmesi prensipleri olabildiğine tek tipleştirildi ve yapısal kabuk oluşturuldu.
Ayrıca en az üç yaşama biriminin ortalarında bir açık ortak alan önerilerek ortak dış mekân kullanımları önerildi. Bu sayede grup olarak tesiste konaklayan ziyaretçilerin yerin ruhunu hissetmeye devam edebilecekleri türden dış mekân yaşam alanları tariflendi.
 

PLANLAR
Yaklaşık 30m2 zemin kat büyüklüğünde kalarak verimli bir mimari plan kurgusu oluşturuldu. İstenen büyüklüğün sorgulanarak daha küçük birimlerin önerilmesi doğaya tahribatın en aza indirilmesi göz önünde bulundurulduğunda önemlidir.  Bu sebeple yapı programı yaşama-uyuma, uyuma ve servis birimleri olarak üç temel alanda ele alınmıştır. 
Yaşama ve gece uyumaya dönüşme potansiyelli alt seviye aynı zamanda tüm servis birimlerinin yer aldığı ve teras ile ilişki kurduğumuz kot olarak değerlendirilmelidir. Buna karşın üst seviyede sadece uyuma alanı çözümlenmiştir. Bu ayrım yapının zemin oturum lekesini küçültmekle
kalmamış aynı zamanda mevcut ağaç dokusunun içinde ağaçlar ile daha yakından ve farklı türden bir ilişki biçimi tariflemiştir.
FARKINDALIK MERKEZİ


Konaklama birimi tasarımında ortaya çıkan yapısal kesit ve mekân üretme prensibi Farkındalık Merkezinin tasarımında da tercih edildi. Bu tercih yapma biçiminin kolaylaştırılması adına önemlidir. Yapı temelde iki farklı yükseklikte ele alınmıştır ve konaklama birimlerinin giriş kapısı niteliğinde kendine yer bulur. Fonksiyonu gereği yayla ziyaretçilerinin yer ve coğrafi gerçekler hakkında bilgi edinebilecekleri bir program olmasının ötesinde aynı zamanda yaylanın ilk karşılaşılacak yeni yüzü de olma potansiyelini taşımaktadır.
AT BARINAĞI
RESTORAN (LOKANTA & KAFETERYA)


Restoran Konaklama Birimlerine görece uzak bir yerde konumlanır. Konumu gereği hem yaylaya hem de çevre yaylalar ile bağlantının kurulduğu yol ile güçlü ilişkiler kurması beklenir. Temelde 3 platform üzerine yerleştirilen Restoran açık ve kapalı alanların birbirine olan süreklilikleri göz önünde tutularak planlanmıştır.
Yıl: 2018

Yer: Zonguldak,Türkiye

İşveren: Zonguldak Belediyesi

Program: Rehabilitasyon Merkezi, Konaklama, Restoran

Toplam Alan: 2000 m²

Statü: Öneri

Proje Ekibi: Emre Şavural, Fatih Yavuz, Hasan Hüseyin Özdurmuş, Kubilay Şahinler, Meryem Merve Topdaş, İbrahim Yavuz, Sema Çağlayan, Melih Tokaç

Danışmanlar: Zafer Kınacı, Bahri Türkmen, Kemal Ovacık, İvabox
ARGOS KAYAK OTELİ
ODTU TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ İNOVASYON BİNASI
FOLKART TIME II
HALİDE EDİP ADIVAR KÜLTÜR MERKEZİ
REFAHİYE ANAOKULU VE KÜLTÜR MERKEZİ
EN / TR
FREA | Projeler | ARBOREAL* /  ZONGULDAK BÖLÜKLÜ YAYLASI - REHABİLİTASYON MERKEZİ, FREA, Fatih Yavuz ve Emre Şavural tarafından 2013 yılında Ankara'da kuruldu. FREA, 2003-2013 yılları arasındaki onbir41 deneyiminden sonra taze fikirler arayışına yoğunlaşmış bir tasarım ofisi olmayı hedefler. Genç ve yenilikçi bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisi olarak her yeni probleme taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural