Değişken bir yükseklik kısıtı ve yapı programından oldukça büyük bir araziye yerleşim sorunu alışılageldik bir problem çözümünden farklı bir refleks geliştirme zorunluluğunu ortaya koymuştur. Arazinin sınırlarında bulunan Mania Hattı kısıtı, Havalimanı ve komşu parseldeki AVM de yerleşim kararlarımız açısından doğrudan belirleyici olmuştur. Havalimanı pisti ile kentsel anlamda kurulacak bir ilişkiden bahsetmenin mümkün olmadığı gerçeğinin yanında piste inen ve kalkan uçakların gürültü problemleri de yerleşim kararları alınırken bu çeperden uzak kalmayı işaret etmiştir. Yapı yapılabilir yükseklik arazinin Güney Doğu çeperinde en düşük Kuzey Batı çeperinde ise en yüksek değerlerdedir.
Bunların yanında şehir merkezinden gelen ana ulaşım aksı ile ilişkisi önündeki parktan dolayı kopuk olan arazinin suya erişimi de bulunmamaktadır. Kentsel bağlamdaki girdilerin yanında program ilişkileri ve programın bağlamı da değerlendirildiğinde yerleşim ve program çözümü anlamında kısıtlar yumağı ortaya çıkmıştır.
Yapı çeperleri dış mekan ve program ilişkisinin sonucunda şekillenmiştir; iç mekandaki program dinamikleri ve kullanıcı hareketinin dış mekandan da algılanabilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda ışık kontrolü de sağlayan dikey elemanlar bu coğrafyanın belleğinde yer alan toprak esaslı malzemeden üretilecektir. Giriş cepheleri ise tamamen şeffaftır. Çanakkale Boğazı’na açılan pencerenin büyütülmesi adına Yapı Kabuğu Mania Hattının izin verdiği en yüksek kota göre yükselir. Bu tercih aynı zamanda yapının tektonik etkisini güçlendirir ve davetkar bir giriş cephesi oluşturmayı hedefler.
Mevcut parkın düzenlenmesi konusunda eğrisel geometriler içinde aktivite ve rekreasyon alanları oluşturulmuştur. Büyük müdahaleler yerine mevcut kotların kısmi olarak önerilen aktiviteye göre yeniden oluşturulması ile yeşil alan kimliğinin korunması amaçlanır. Yapının konumlandığı noktanın avantajını da kullanarak yeşil alan Araştırma Merkezinin etrafını sarar. Parkın içindeki akitivite alanları aynı zamanda korunan mevcut ağaçların yeniden tanımlanması işlevini de üstlenir.
VAZİYET PLANI
PLANLAR
KESİTLER
GÖRÜNÜŞLER
Yıl: 2011

Yer: İstanbul, Türkiyeİşveren: Şişli Belediyesi

Program: EğitimToplam Alan: 20.000 m²

Statü:  Ulusal Yarışma, Satınalma ödülü

Proje Ekibi: Fatih Yavuz, Emre Şavural, Hasan Okan Çetin, Olsi Kafeja, Gökçe Ersel, Öznur Yıldız, Cenk Erkoçoğlu Danışmanlar: Selim İtez (İnşaat Müh.), Orhan Murat Gürson (Makine Müh.), Birkan Yüksek (Elektrik Müh.)
SMAG ile birlikte
ODTÜ KKK
MEB AĞRI EĞİTİM KAMPÜSÜ
İZKA
GÖKÇEADA LİSESİ
TROYA MÜZESİ
FREA | Projeler | ŞİŞLİ LİSESİ, Değişken bir yükseklik kısıtı ve yapı programından oldukça büyük bir araziye yerleşim sorunu alışılageldik bir problem çözümünden farklı bir refleks geliştirme zorunluluğunu ortaya koymuştur., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural