Folkart Time-2 projesinin tasarım sürecinde arazinin kentsel potansiyellerinin farkında olarak yeşil alanlarının sürekliliğini sağlamak ve konut alanları ile ilişkisini güçlendirerek iklimsel veriler ışığında bütünleşik bir yaşam kurgusunun araştırılması odak noktası olarak özetlenebilir. Yapımına devam eden Folkart Time projesinden farklı olarak konut programının ağırlıklı olduğu bir tasarım kurgusunda Konut Avlusunun çevresel etkilere karşı yeni bir yaşam alanı olarak ele alınması temel başlangıç noktasını oluşturur.
KESİTLER
PLANLAR
Yer: İzmir
İşveren: Folkart Yapı Sanayi Tic. A.Ş.
Program: Karma Kullanım (Konut, Ticaret)
Tür: Davetli Yarışma
Toplam Alanı: 112.000 m²
Ekip: Seden Cinasal, Ramazan Avcı,Emre Şavural, Fatih Yavuz, Baran Ekinci, İbrahim Yavuz

SCRA ile birlikte
ARBOREAL* /  ZONGULDAK BÖLÜKLÜ YAYLASI - REHABİLİTASYON MERKEZİ
MEB AĞRI EĞİTİM KAMPÜSÜ
SERÇEŞME İNANÇ VE KÜLTÜR MERKEZİ
ÇANAKKALE SAVAŞ ARAŞTIRMA MERKEZİ
ANAMUR ATATEPE SOSYAL MERKEZİ
EN / TR
FREA | Projeler | FOLKART TIME II, Folkart Time-2 projesinin tasarım sürecinde arazinin kentsel potansiyellerinin farkında olarak yeşil alanlarının sürekliliğini sağlamak ve konut alanları ile ilişkisini güçlendirerek iklimsel veriler ışığında bütünleşik bir yaşam kurgusunun araştırılması odak noktası olarak özetlenebilir. Yapımına devam eden Folkart Time projesinden farklı olarak konut programının ağırlıklı olduğu bir tasarım kurgusunda Konut Avlusunun çevresel etkilere karşı yeni bir yaşam alanı olarak ele alınması temel başlangıç noktasını oluşturur., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural