Ankara Güneykent – Koparan konut yerleşim alanı kentsel anlamda yeni ve alternatif bir sosyal toplu konut alanı yaratacak şekilde insani yaşam değerlerini ön plana çıkararak hem ekonomik hem de yatırımsal anlamda cazibe merkezi olması bilinciyle aşağıda sıralanan ana yaklaşım kararları doğrultusunda tasarlanmıştır.
Ana Yaklaşım Kararları:
Ankara Güneykent – Koparan yaşam alanı planlamasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.
•Topografya ile uyum içerisinde planlanmış yatayda yaygın bir kütlesel dokunun oluşturulması
•Sosyal yaşam kurgusunun insani ölçekten uzaklaşmadan kurgulanması
•Mahalle yaşamının yeniden canlandırılması adına kütleler arasında tanımlı ve sürekli açık alanlar tasarlanması
•Yaya dostu bir çevrenin yaratılması
•Yeşil alan sürekliliğinin sağlaması
•Arazinin kuzey ucundan başlayarak suyun çeperine dokunan, üzerinde sosyal ve ticari aktivitelerin kurgulandığı bir alle-omurga yaratılması
•Arazinin vadileşen bölümünde su öğesinin öne çıkarılarak tüm alan için lineer bir çekim alanı yaratılması
•Sosyal konut alanı uygulama örnekleri özelinde yüksek emsal talebine cevaben çok katlı konut çözümleri sunulmasına alternatif olarak yatayda uzanan ve yer yer zemin yaya hareketinin sağlanması adına altı boşaltılmış kütlelerin önerilmesi
•Pozitif açık alan kurgusunun farklı kotlarda birbirini dik kesen iki farklı konut tipolojisinin füzyonu ile sağlanması
Yıl: 2013
Yer: Ankara, Türkiye
İşveren: Plan Müşavirlik
Program: Konut, Master Plan
Toplam Alan: 1.000.000 m²
Statü: Konsept Proje
Proje Ekibi: Emre Şavural, Fatih Yavuz, Ramazan Avcı, Seden Cinasal, Hasan Okan Çetin

SCRA ve SMAG ile birlikte
ODTÜ KKK
REFAHİYE ANAOKULU VE KÜLTÜR MERKEZİ
HALİDE EDİP ADIVAR KÜLTÜR MERKEZİ
GELİBOLU TARİHİ ALANI YENİ ŞEHİTLİK TASARIMLARI
LÖSEV ÇERKEŞ DOĞAL YAŞAM MERKEZİ
EN / TR
FREA | Projeler | ANKARA GÜNEYKENT KOPARAN MASTER PLAN, Ankara Güneykent – Koparan konut yerleşim alanı kentsel anlamda yeni ve alternatif bir sosyal toplu konut alanı yaratacak şekilde insani yaşam değerlerini ön plana çıkararak hem ekonomik hem de yatırımsal anlamda cazibe merkezi olması bilinciyle aşağıda sıralanan ana yaklaşım kararları doğrultusunda tasarlanmıştır., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural