ODTU TEKNOKENT BİLİŞİM İNOVASYON MERKEZİ
DAVETLİ YARIŞMA / 1.ÖDÜL
Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODTÜ kimliğini oluşturan güçlü bir değerin kampus dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın sürekliliğinin sağlanması ve günümüzdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır.
GELİBOLU TARİHİ ALANI YENİ ŞEHİTLİK TASARIMLARI
ULUSAL YARIŞMA / 1. ÖDÜL 

16. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ ÖDÜL ADAYI

 
"...görkemli gömütler gerekmez, ne de gösterişli süslemeler - bunlar dikkat çeker, kıskançlık uyandırır. Ölülerimizin gereksinmesi yok bunlara - azla yetinirler, ağırbaşlı ve sessizler şimdi, umursamıyorlar bal şerbetini, sunguları, boş ünleri. En iyisi sade bir taş ve sardunya saksısı, gizli bir işaret, ya da hiçbir şey."

Yannis Ritsos
HAVELSAN TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ
Havelsan Teknoloji Kampusu tasarımındaki temel girdiler Bilgi Güvenliği, Esnek Planlama prensipleri ve mevcut yerleşke alanında alternatifli Etaplama Stratejileri geliştirmek olmuştur. Yerleşke alanını çevreleyen yoğun yapılaşma en üst seviyede sağlanması gereken bilgi güvenliği için çok yüksek riskler içermektedir. Ana fikir içe dönük esnek bir yapılaşma dili önerirken bilgi güvenliğinin sağlanmasını kolaylaştıracak bir plan kurgusu önermektir. Bu amaçla tüm servis birimleri yapısal bir duvar olarak ele alınan mevcut konut dokusu çeperinde oluşturulmuş, ofisler ise tümüyle ortada yaratılan yeşil yaşam alanına yönlendirilmiştir.  
HÜSEYİN GÜNTAŞ KÜTÜPHANESİ ve KONFERANS SALONU
Arazi çekme payı içerisindeki ağaçlar gözetilerek optimum yerleşim alanı tanımlandı. Eğimli arazi üzerinden farklı kotlarda giriş alınmasına karar verildi. Ana mekanlar ve sirkülasyon alanları yapı kütlesinde farklılaşarak cephe ve kütle artikülasyonunu oluşturdu. Kütüphane ise bir bilgi kütlesi olarak kompozisyonun tepesinde yerleşti. Peyzaj farklı kotlarda yer alan platformlar ve onların arazi üzerine dağılması ile oluşturuldu. İç mekan tasarımları ise farklı kullanımlara esnek bir şekilde hizmet edebilecek mekanlar tasarlamak gayesi ile oluşturuldu.
O.D.T.Ü KUZEY KIBRIS KAMPUSU 4. YURT
Blok tipi yapılaşma topografya eğimine uygun yerleşebilmeyi olanaklı kılar. Ayrıca silüette parçalı bir görüntü elde edilir.
REFAHİYE ANAOKULU VE KÜLTÜR MERKEZİ
Tasarımın mimari diline karakterini veren ana unsurların temelinde iklimsel girdileri göz önüne alarak çatılarda oluşturulan kırıklıklar yer almaktadır. Bu kırıklar aynı zamanda yapıyı daha küçük ölçekli yapılara indirgeyerek çevreyle olan ilişkisini sağlamıştır.
ARBOREAL* /  ZONGULDAK BÖLÜKLÜ YAYLASI - REHABİLİTASYON MERKEZİ
World Architecture Awards - 27th Cycle Winner

16. Ulusal Mimarlık Sergisi Ödül Adayı
BANGLADEŞ BÜYÜKELÇİLİK BİNASI
Projenin ana fikrini temelde iki zemin kot yaratmak oluşturur. Arazideki yaklaşık 6m seviye farkı avantajı kullanılarak programın farklı karakterdeki birimlerini (Çalışma Mekanları / Etkinlik ve Ağırlama Mekanları) yaratılan bu zemin kotları ile ilişkilendirilir ve Kamusal ve Özel Mekanların dış alanlar ile doğrudan ilişki kurması hedeflenir. 
LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ
Ulusal Yarışma/2.Ödül
Tepeye erişmek ve büyük hacimli kapalı havuz kütlelerini arazide eritmeye çalışmak tasarımın çıkış noktasıdır. Bu amaçla bulunduğu yer ile güçlü ilişkiler kurmaya çalışan bir mimari dil benimsenmiştir. Formu ile öne çıkmak yerine parçalı ve yalın bir silüet öneren tasarım arazide erimek ve olabildiğine yere yakın olmak amacındadır.
BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI
Ulusal Yarışma/2. Ödül
Play is the highest form of research / Oyun araştırmanın en üst biçimdir.

Albert Einstein
ODTU TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ İNOVASYON BİNASI
DAVETLİ YARIŞMA / 1.ÖDÜL
MEB AĞRI EĞİTİM KAMPÜSÜ
ULUSAL YARIŞMA / 1.ÖDÜL
Türkiye’deki devlet liselerinin fiziki koşullarına ve tek tip mimari özelliklerine karşıt, Meb Eğitim Kampüsleri Yarışması mevcut durumun yeniden yorumlanması açısından iyi bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 
ODTÜ KKK
Davetli Yarışma 1.Ödül
Tasarım birbirinden bağımsız girişleri olan 3 ana yapı grubundan oluşur. Makine, inşaat ve kimya mühendisliği laboratuar blokları arasında tanımlanan plaza ve üstte saçak tasarımın odak noktasıdır.
GÖKÇEADA LİSESİ
Davetli Yarışma 2. Ödül
Yer yaşanmışlıklarının izlerini taşır, üzerinde hayat yaşanır. İlk adıyla İmroz İlköğretmen Okulu yaklaşık 50 yıldır öğrencilerinin olduğu kadar ada halkının da yaşamlarının parçası olmuştur.
İZKA
Ulusal Yarışma Katılım
IN-BETWEEN SPACE
But where we have both dark and light we also have the inexplicable.
-Samuel Beckett
FOLKART TIME
Davetli Yarışma 1. ödül
İZMİRLİ VE YAŞAM ALIŞKANLIKLARI

İzmir’in körfezi, denizi, plajları, iklimi kadar insanı da bir başkadır.  Kentin açık alanları, meydanları, sokakları hatta midyecileri bile bu şehirde yaşamayan insanlar tarafından da bilinir, özlenir.
KARTEPE YAZICILAR RESTORAN
Doğanın içinde yer alacak yapının, 2 farklı
bağlamı vardır;
--Doğayla kurulacak bağlam
--Halihazırda ki yapı ile kurulacak bağlam
EN / TR
FREA | Projeler | Seçki, FREA, Fatih Yavuz ve Emre Şavural tarafından 2013 yılında Ankara'da kuruldu. FREA, 2003-2013 yılları arasındaki onbir41 deneyiminden sonra taze fikirler arayışına yoğunlaşmış bir tasarım ofisi olmayı hedefler. Genç ve yenilikçi bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisi olarak her yeni probleme taze fikirler ve yaratıcı çözümler üretmeyi amaçlar., Mimarlık, Tasarım, Mühendislik, Kentsel Tasarım, Fatih Yavuz, Emre Şavural